Da li se isplati?

Da li se isplati korišćenje toplotnih pumpi?

 

Toplotna pumpa je veoma ekonomična u radu, prvenstveno zbog činjenice da treba platiti samo mali deo ukupne toplotne energije. To je energija potrebna za rad cirkulacione pumpe i kompresora.

Grejanje i hlađenje preko obnovljivog izvora energije je korak ispred svih drugih izvora energije.

Štednja energije i energetska efikasnost primenom toplotnih pumpi se ogleda u tome, da je za prenos energije iz jednog prostora u drugi, potrebno uložiti do jedne četvrtine prenete energije. To na drugi način rečeno, znači da se iz spoljašnjeg vazduha ili korišćenjem niskotemperaturne geotermalne energije (podzemna voda ili toplota zemlje) može u grejani prostor ubaciti 20kWh toplotne energije pri čemu se za to potroši samo 3-5kWh električne energije za rad toplotne pumpe. Ušteda energije je evidentna, te iznosi i do 80%.

Efikasnost ovog sistema, u odnosu na konvencionalne sisteme grejanja i hlađenja, se dalje može povećati obezbeđivanjem „besplatne“ tople vode u objektu, što dodatno smanjuje račun za utrošenu električnu energiju.

Sigurno znate, šta bi ste uradili sa novcem koji nastaje čistom uštedom usled primene toplotnih pumpi u sistemu grejanja i hlađenja. Podatak da će u zemljama Evropske unije, u toku naredne godine instalirati blizu 450,000 toplotnih pumpi, govori sam za sebe.

Pre nego što pogledate praćenje potrošnje i poređenja sa ostalim sistemima klimatizacije preporučljivo je da pogledate sam princip rada toplotne pumpe, kao i izvore (besplatne) energije koje ona koristi.

Koeficijent učinka (COP)

Energetska efikasnost toplotnih pumpi se izražava preko koeficijenta učinka (COP). To je odnos između energije koja je uložena i energije koju dobijamo na izlazu, za grejanje ili hlađenje. Upoređenje se dalje vrši u odnosu na klasične sisteme. Što je ovaj koeficijent viši, to je bolja energetska efikasnost sistema. Za toplotne pumpe njegova vrednost se kreće u rasponu 4-6, a u praksi je to srazmerno više. Svaka jedinica električne energije uložena u pokretanje mehanizma toplotne pumpe omogućava joj da isporuči minimum još 4 do 6 jedinica toplotne energije, koje crpi iz prirodnih izvora.

Šta morate znati još o COP?

Koeficijent učinka (COP) u mnogome zavisi od temperature vode u instalaciji. Što je temperatura vode u instalaciji niža COP je viši.

COP se uglavnom daje za dve izlazne temperature, +45C i +35C. Temperatura od +45C služi za grejanje putem fan coil uređaja, a temperatura od +35C služi za panelno grejanje (u Srbiji uglavnom poznato kao podno grejanje).

Poslednji tekstovi