Praćenje potrošnje

U 2011. godini izvršili smo merenje godišnje potrošnje električne energije jednog klijenta. Objekat je 200kvm i srednje je izolacije. Kotlarnica je imala sopstveno električno brojilo i kalorimetar (uređaj koji meri količinu proizvedene energije grejanja). Dobili smo sledeće rezultate (podaci dati u dinarima sa uračunatim PDV-om):

Ovde je razmatrano samo grejanje radi lakšeg poređenja rada toplotne pumpe sa ostalim sistemima klimatizacije.

Na osnovu ovog istraživanja možemo izvršiti poređenje potrošnje sistema klimatizacije toplotnom pumpom sa svim ostalim sistemima.

Poslednji tekstovi