Industrijska hala

Klimatizovanje industrijske hale je malo specifičnije. Pored standardnih parametara: vrsta gradnje, dimenzije, izolacija, veliku pažnju treba obratiti i na delatnost koja se u njoj odvija.

Zavisno od delatnosti, mogu se javiti neki specifični problemi: mirisi, isparenja, velika količina prašine, propisana temperatura na kojoj se radi i sl.

Uopšteno, u industrijskim halama se radi centralna klimatizacija pomoću kanala, difuzora, kanalski i običnih FCU–a. Podrazumevani izvor energije je toplotna pumpa. Poželjno je korišćenje rekuperatora, radi što veće energetske efikasnosti. Po želji investitora je oguće ugraditi i grejne panele, naravno podne, radi postizanja što boljih radnih uslova u prostoru. Specifični, napred navedeni, problemi se rešavaju upotrebom filtara i kanalskih FCU – sa mogućnošću upumpavanja velike količine svežeg vazduha.

Cilj cele investicije je da investitor dobije energetski efikasan sistem koji će smanjiti njegove troškove u proizvodnji i pomoći mu da ispoštuje zakon propisane norme o kvalitetu radne sredine.

 

 

Za sva pitanja o cenama, postupku, izradi projekata pozovite nas na dežurni telefon 063/8 411 400 ili nam pošaljite mejl na office@mifimi.com.

Poslednji tekstovi