Kancelarijski prostor

Klimatizacija poslovnog prostora nije ono što većina misli – ubaciš par grejnih tela plus klimu za leto i gotovo.

Klimatizovanju poslovnog prostora treba pristupiti sa pažnjom i znanjem. Pri tome je potrebno ispuniti više zahteva: postizanje optimalne radne temperature, određenog kvaliteta vazduha, optimalan nivo zvučnog zagađenja – buke kao i optimalni komoditet zaposlenih. Naravno, uz sve to ide i poštovanje zakonskih normi o kvalitetu radne sredine.

Najpovoljniji način klimatizovanja poslovnog prostora je korišćenjem centralne klimatizacije potpomognute kanalskim i plafonskim ili parapetnim fan coil–ima. Ovo omogućava postizanje osnovnih ciljeva klimatizacije: grejanje, hlađenje, upumpavanje svežeg vazduha kao i postizanje dodatnih povoljnih efekata.

Dovođenjem veće količine svežeg vazduha u radni prostor se dobija:

  1. kvalitetnija radna sredina – odstranjuje se zagušljivost tj loš kvalitet vazduha i poboljšava radni učinak
  2. moguće je držati blagi nadpritisak čime se utiče na bolju prokrvljenost i veći učinak zaposlenih
  3. omogućena je kontrola vlažnosti vazduha čime se utiče na smanjenje pojave nervoze kod zaposlenih
  4. moguće je korišćenje biofiltara i jonizacije što utiče na čišćenje radne sredine od bacila, prašine i mikroorganizama. To kao krajnji rezultat ima smanjenje dana odsustva sa posla i samim tim bolju produktivnost
  5. korišćenjem naše ultratihe linije fan coil-ova smanjuje se zvučno zagađenje, tj buka u radnom prostoru

Sve su ovo parametri koji utiču na subjektivni osećaj temperature i kontolu mikroklime i obavezno ih treba uzeti u obzir prilikom izvođenja klimatizacije poslovnog prostora.

Uz korišćenje toplotne pumpe i rekuperatora, na sve prethodno treba dodati i višestruku uštedu u ovog tipa klimatizacije u odnosnu na bilo koji drugi tip.

Ovim načinom klimatizacije pored štednje energije dobijate dobre i produktivne zaposlene sa manjim brojem dana odsustva u toku godine.

 

 

Za sva pitanja o cenama, postupku, izradi projekata pozovite nas na dežurni telefon 063/8 411 400 ili nam pošaljite mejl na office@mifimi.com.

Poslednji tekstovi