Brushless fan coil jedinice

Glavne karakteristike

Inverterski motor bez četkica: Ovaj motor omogućava maksimalnu uštedu energije u poređenju sa drugim trenutno dostupnim tehnologijama slične namene; inverter kontinualno podešava vazdušni protok prema realnim potrebama prostorije koja se klimatizuje…svako poređenje sa konvencionalnim tro brzinskim asihronim motorima je izrazito superiorno…

Unapređena upotrebljivost,niska potrošnja:

  1. Potpuni konfor: mala fluktacija temperature i vlage; zadati režimi klimatizacije u prostoriji su potpuno ispunjeni
  2. Gotovo bešuman rad (nivo buke  je smanjen za 50%)
  3. Ušteda energije na godišnjem nivou od 50% – 70%
  4. Uštedom energije od 50% – 70% postiže se smanjenje emisije CO2 u baznoj proizvodnji energije potrebnoj za rad ovih sistema
  5. Poslednja generacija plastičnih ventilatora koja radi na niskim  obrtajima, statički i dinamički balansiranih sa izuzetno niskim stepenom buke
  6. Dupla fleksibilna rešetka projektovana za usmeravanje protoka vazduha u bilo kom pravcu
  7. Visoko efikasan izmenjivač
  8. Fabrički sa levom ili desnom hidrauliočkom konekcijom sa mogućnošću podešavanja strane na licu mesta
  9. Visoko efikasni periv vazdušni filter, sa pomičnim klizačima koji olakšavaju vađenje i održavanje
  10. Veliki izbor modela, verzija,dodatne opreme i varijantnih rešenja

Kataloge ove linije možete pogledati ovde:

FXE Technical Sheet
FXE Product Guide
FXE Installation, Use and Service Manual

Poslednji tekstovi