Parapetni fan coil-ovi

Fan coil jedinice

Glavne karakteristike

 1. Više od deset različitih modela sa ili bez maske u horizontalnoj, vertikalnoj ili plafonskoj verziji
 2. Šestobrzinski asihroni motori (tri brzine fabrički povezane) za maksimalno fleksibilne performanse
 3. Poslednja generacija plastičnih ventilatora koja radi na niskim obrtajima, statički i dinamički balansiranih sa izuzetno niskim stepenom buke
 4. Dupla fleksibilna rešetka projektovana za usmeravanje protoka vazduha u bilo kom pravcu
  – Krilca rešetke podešena u suprotnim pravcima uvećavaju indukcioni efekat
  – Krilca koja se mogu kontrolisano zatvarati utiču na brzinu protoka vazduha i uvećanja vazdušnog strujanja
  – Usmeravanje vazdušnih struja tangencijalno na plafon ili zid uvećava Coanda efekat
  – Sva krilca rešetke se automatski zatvaraju kada jedinica nije u upotrebi,sprečavajući prodor prašine i prljavštine u nju
 5. Visoko efikasan izmenjivač
 6. Fabrički sa levom ili desnom hidrauličkom konekcijom sa mogućnošću podešavanja strane na licu mesta
 7. Visoko efikasni periv vazdušni filter, sa pomičnim klizačima koji olakšavaju vađenje i održavanje
 8. Veliki izbor modela, verzija,dodatne opreme i varijantnih rešenja

Kataloge ove linije možete pogledati ovde:

FX Technical Sheet
FX Product Guide_1/2
FX Product Guide_2/2
FX Installation, Use and Service Manual

Poslednji tekstovi