Zidne jedinice

Glavne karakteristike

 1. Prijatnog, modernog i smart dizajna
 2. Električno podesiva peraja omogućavaju izduvavanje vazduha u različitim pravcima
 3. Trostepeni automatski i manuelni izbor brzina izduvavanja
 4. Nekoliko funkcionalnih modova: automatski, hlađenje, sušenje, ventiliranje i grejanje
 5. Elektronsko upravljanje sa AUTORESTART funkcijom
 6. Senzor niske temperature vode
 7. Upravljačka pločica je opremljena  i za opcionu kontrolu dvokrakih i trokrakih ventila 230V on/off
 8. Tajmer sa nekoliko drugih programabilnih funkcija sa I.R. kontrolom (opciono)
 9. Kontrola sa žičanom daljinskom kontrolom (opciono)
 10. Jedinica je opremljena nosačem od dodatno ojačanog čeličnog pocinkovanog lima sa pripremljenim rupama i mogućnošću direktne montaže na zid
 11. Visokoefikasni vazdušni filter, lako pomičan i čistiv
 12. Drenažni odvod napravljen od ABS-a, obezbeđen sa drenažnom lulom
 13. Ventilatorska sekcija uključuje jedan tangencijalni ventilator direktno povezan sa 230V elektro motorom
 14. Visoko efikasni izmenjivač
 15. Radi sa vodom temperature do 80°C

Kataloge ove linije možete pogledati ovde:

FW Technical Sheet
FW Product Guide
FW 230N-430N Installation, Use and Service Manual
FW 1230N Installation, Use and Service Manual

Poslednji tekstovi