Klima komore sa energanom

Glavne karakteristike

Ove jedinice su prave samostalne klima komore sa energetskim modulom i direktnom termalnim izmenjivačem koji omogućava manje instalacija  i manje operativne troškove.

 1. Dostupan sa“D…“ pogonom, 230 V monofaznim motorom direktno povezanim sa ventilatorom (šesto i četvoro polnim)
 2. Dostupan sa „L…“ pogonom (niskim statičkim pritiskom), „M…“ pogonom (srednjim statičkim pritiskom) i „H…“ pogonom (visokim statičkim pritiskom), sa 400 V trofaznim motorom.
 3. Visoko efikasan (do 92,2%), dostupan u pojedinačnom energetskom modulu sa velikim izborom aplikacija: primenljiv za vazdušno grejanje, kao klima komora ili Roof-Top, pogodan za posebne termičke procese (peći za sušenje, sušenje i itd.)
  – GH-ME1:Komora AISI 430 + aluminijumski izmenjivač
  – GH-ME2: Komora AISI 430 + izmenjivač AISI 304L
  – GH-ME3: Komora AISI 430 + izmenjivač AISI 430
  – GH-ME4: Kpomora AISI 321 + izmenjivač AISI 430
  – GH-ME5: Komora AISI 321 + izmenjivač AISI 321

Kataloge ove linije možete pogledati ovde:

GH Technical Sheet_Vertical
GH Technical Sheet_Horizontal
GH Product Guide_1/2
GH Product Guide_2/2

Poslednji tekstovi