XA – vazdušne zavese

Glavne karakteristike

Svaki put kada se industriska vrata otvaraju, unutrašnja temperatura vazduha opada za nekoliko stepeni. Ove temperaturne promene utiču na troškove zagrevanja i komfor boravka i rada ljudi. Naše vazdušne barijere predupređuju toplotne gubitke kroz vrata, sa velikom uštedom energije.

 1. Vazdušne barijere garantuju  dupli termalni učinak:
  – vrše prevenciju direktnog izlaska-gubitka toplog vazduha
  – topli vazduh iz viših delova prostorije se koristi i preko ovih sistema produvavanjem usmerava na dole.
 2. 230V mono-fazni electrični motor, 3-brzinski
 3. Širok izbor modela, verzija, dodatne opreme, rešenja:
  – sa vazdušnom verzijom samo
  – verzija sa električnim grejačem (230Vac and 400Vac)
  – verzija sa vodenim izmenjivačem
 4. Sa podesivim nosačem(uključen u standardnu verziju) koji omogućava prilagođavanje različitim tipovima vrata
 5. Sa višestrukom instalacijom potrebnom za rad vazdušne barijere u varijantama različitih visina vrata.

Kataloge ove linije možete pogledati ovde:

XA Technical Sheet
XA Product Guide
XA-A Installation, Use and Service Manual
XA-E Installation, Use and Service Manual

Poslednji tekstovi