XT – industrijski kaloriferi

Glavne karakteristike

Izuzetan novi dizajn daje ovom tipu proizvoda potpuno novi izgled koji se lako uklapa u komercijalne objekte (šoping centri, prodavnice, skladišta, itd.),a posebno industrijske za koje su su ovi uređaji tipični.

12 dostupnih standardnih verzija:

  1. XT-HA (& XT-HB): Kaloriferi sa 230 V monofaznim helikoidnim ventilatorom i vodenim izmenjivačem, sa mogućnošću samo grejanja (HA-1 brzina, HB-3 brzine)
  2. XT-HC (& XT-HD): Kaloriferi sa 230 V monofaznim helikoidnim ventilatorom i vodenim izmenjivačem, sa mogućnošću  grejanja i hlađenja (HC-1 brzina, HD-3 brzine)
  3. XT-HE (& XT-HF): Kaloriferi sa 230 V monofaznim helikoidnim ventilatorom i (HE-električni grejač 230V/1Ph/50Hz, HF-električni grejač 400V/3Ph/50Hz), sa mogućnošću samo grejanja
  4. XT-CA (& XT-CE) (& XT-CF): Kalorifer sa 3 brzinskim 230V monofaznim centrifugalnim ventilatorom (CA-vodenim izmenjivač, CE-električni grejač 230V/1Ph/50Hz, CF-električni grejač 400V/3Ph/50Hz), sa mogućnošću samo grejanja; prilagodljiv i za kanalsku varijantu
  5. XT-HAT (& XT-HCT) (& XT-HFT): Kalorifer sa 1 brzinskim 400V trofaznim helikoidnim ventilatorom (HAT-vodeni izmenjivač, samo grejanje, HCT-vodeni izmenjivač, grejanje i hlađenje, HFT-električni grejač 400V/3Ph/50Hz, samo grejanje)

Kataloge ove linije možete pogledati ovde:

XT Technical Sheet
XT Product Guide
XT Installation, Use and Service Manual

Poslednji tekstovi