XV – ventilatorski moduli

Glavne karakteristike

Podna montažna jedinica koju karakterišu male dimenzije i lako instaliranje za domaću, komercijalnu i industrijsku upotrebu.

  1. Pogodan za spoljne podne instalacije, sa kućištem
  2. Dostupan sa sledećom pogonskom grupom sa 400 V trofaznim motorom sa kaišnom transmisijom
  3. Pogon „L…“ – ventilatori sa jednosmernim perajima, pogodan za niže pritiske od 30-1000 Pa. Oblik izlaza pravougaoni
  4. Pogon „M…“ – ventilatori sa jednosmernim perajima, pogodan za srednje pritiske od 30-1500 Pa. Oblik izlaza kvadratni
  5. Pogon „H…“ – ventilatori sa dvosmernim perajima, pogodan za visoke  pritiske od 600-2500 Pa. Oblik izlaza kvadratni
  6. Dostupan sa sledećim pogonom i napajanjem 230 V monofazni motor: asihroni 6 polni, asihroni 4 polni, bez četkica
  7. Dostupne verzije sa galvanizovanim čelikom, ofarbanim čelikom i duplim panelima
  8. Široki opseg dimenzija, modela, prateće opreme i različitih rešenja
  9. Širok spektar ovih jedinica sa 230V monofaznim motorom direktno povezanim sa ventilatorom: RV (pogledajte seriju FC-Z/P/H); SV (pogledajte seriju CPR); MV (pogledajte seriju CPM); PV (pogledajte seriju UTM)

Kataloge ove linije možete pogledati ovde:

XV Technical Sheet
XV Product Guide
XV Installation, Use and Service Manual

Poslednji tekstovi