Električni uređaji

Glavne karakteristike

Action clima proizvodi ne samo standardne jedinice  (opremljene  standardnim električnim instalacijama i standardnom regulacijom), već i jedinice predviđene sa originalno napravljenim instalacijama i kontrolnim tablama. Zahvaljujući aktivnoj saradnji naših klijenata i pažljivo sprovedenoj analizi njihovih zahteva, stečeno je značajno iskustvo u proizvodnji bilo kog tipa električnih instalacija. Na raspolaganju je širok spektar uređaja (autotransformatora, transformatora,, prekidača diferencijalnog pritiska, termostata, električnih grejača, releja, kontaktora, magnetno termičkih prekidača, invertora, itd…) često zahtevanih i upotrebljavani za:

  1. Da ostvare uregulisavanje sistema ili namenski pravljenoj električnoj instalaciji
  2. Da bi zadovoljili posebne zahteve, potrebe klijenata i korisnika.
  3. Da omoguće dodatne veze, alarme,u skladu sa potrebama, itd…

Dostupna električna kontrola i napajanje ploča takođe za električne motore i električne grejače.

Kataloge ove linije možete pogledati ovde:

ELECTR Product Guide

Poslednji tekstovi