L-M-H motori

Glavne karakteristike

Dostupan je veliki opseg pogona „L…M…H…“ sposoban da zadovolji bilo koje zahtevane performanse.“ESP-Qa (Qa= vazdušni protok ; ESP= staticki pritisak). Pogonski deo se satoji od jednog 400 V trofaznog motora, jednog centrifugalnog ventilatora (1 motor-pulley, 1 ventilatorski kaiš) i antivibracioni nosač motora

Dostupan sa sledećim pogonom sa 400 V trofaznim motorom (tri opsega “L…-M…-H…”):

  1. Pogon “L…”: ventilatori sa povratnim perajima, pogodnim za niske pritiske od 30-1000 Pa pravougaonog izlaza.
  2. Pogon “M…”: ventilatori sa povratnim perajima, pogodnim za srednje pritiske od 30-1500 Pa kvadratnog izlaza
  3. Pogon “H…”: ventilatori sa povratnim perajima, pogodnim za visoke pritiske od 600-2500 Pa kvadratnog izlaza

Dostupan takođe sa pogonom 230Vac monofaznim motorom: asihroni 6 polni (max 900 o/min – izuzetno tiha jedinica), asihroni 4 polni (max 1400 o/min – jedinica  za visoke statičke pritiske) bez četkica.

Kataloge ove linije možete pogledati ovde:

L-M-H Product Guide

Poslednji tekstovi