Regulacija i daljinska kontrola

Glavne karakteristike

Uvod u regulaciju – sekcija određena za kontrolu i regulaciju HVAC sistema (upravljačka logika i uređaji). Kontrola električnih motora za ventilaciju: asinhronih motora, EX, VF, VFD, brushless, DC, motora sa eksternim rotorom, motora sa internim rotorom itd.

Veliki raspon stand-alone, master-slave, komunikacionih sistema:

  1. Zidni termostati
  2. Zidni uređaji za daljinsku kontrolu
  3. IR uređaji za daljinsku kontrolu
  4. Konfigurabilni eksterni zidni kontroleri
  5. Interfejs kartice
  6. Zidni embedded uređaji za daljinsku kontrolu
  7. Automatizacija obejkta: komunikacione kartice, nadzor, mrežni BMS sa različitim komunikacionim protokolima: MODBUS, BACNET, MAXINET, HI-TECH regulacija (IR daljinska kontrola i digitalna kontrola)

Kataloge ove linije možete pogledati ovde:

REG Product Guide_1/2
REG Product Guide_2/2
CR1 Use, Installation, Technical Manual
CR2 Use, Installation, Technical Manual
CR3 Use, Installation, Technical Manual
CR11 Use, Installation, Technical Manual
CR12 Use, Installation, Technical Manual
CR13 Use, Installation, Technical Manual
TR1 Use, Installation, Technical Manual
TR3 Use, Installation, Technical Manual
SDI.4x3A
SDI.2x10A

Poslednji tekstovi