Centralna priprema sanitarne vode

Sa zadovoljstvom predstavljamo našu Hidros liniju pripreme centralne sanitarne vode za Vaše objekte.

Sanitarni bojleri Hidros Italija visoke efikasnosti su projektovani da greju i skladište sanitarnu toplu vodu.U sebi sadrže jedan ili dva izmenjivača koji su pogodni za priključivanje na toplotnu pumpu i solarne panele. Takođe, možemo ga vezati za gasni kotao ili drugi izvor energije.

 

Sanitarni bojleri

 1. Kapacitet: 300 – 1000l
 2. Zaštitna košuljica
 3. Debljina izolacije 50mm (modeli 300-600l) odnosno 70mm (800-1000l)
 4. Zaštita rđe putem magnezijumske anode
 5. Ugrađen termometar i termostat
 6. Električni grejač (opcija)
 7. Veliki broj priključaka za vezu sa spoljnim izvorom energije
(klik na sliku za presek bojlera)
Protočni bojleri Hidros Italija visoke efikasnosti projektovani su za objekte koji po svojoj nameni imaju potrebu za većom količinom tople vode. U sebi sadrže centralnu spiralu kroz koju protiče pijaća voda, unutrašnjost bojlera predstavlja bafer vruće vode koju priprema primarni izvor energije, a jedan ili dva izmenjivača su pogodni za priključivanje na solarne panele. Primarni izvor energije pored toplotne pumpe može biti gasni kotao ili drugi izvor energije.

 1. Kapacitet: 650 – 2000l
 2. Zaštitna košuljica
 3. Debljina izolacije 70mm (modeli 650-1000l) odnosno 85mm (1250-2000l)
 4. Protok pripremljene sanitarne vode (45°C sa temperaturom bafera 55°C): 250-1200l/h
 5. Zaštita rđe putem magnezijumske anode
 6. Ugrađen termometar i termostat
 7. Električni grejač (opcija)
 8. Veliki broj priključaka za vezu sa spoljnim izvorom energije
(klik na sliku za presek bojlera)

Poslednji tekstovi