Energija iz prirode

Izvori besplatne energije

 

Postoje tri različita izvora besplatne energije:

  1. spoljašnji vazduh
  2. zemlja i
  3. podzemne vode.

Na osnovu toga imamo tri različita sistema eksploatacije: vazduh-voda, zemlja-voda i voda-voda (prva reč označava energent koji se koristi, a druga prenosilac energije unutar instalacije). Toplotne pumpe spadaju u najefikasnije sisteme grejanja i hlađenja danas. Od 100% energije koju generiše toplotna pumpa 75-80% je besplatno jer dolazi iz okolnog okruženja, a samo 20-25% energije dolazi iz električnih izvora koji se plaćaju.

Sistemi vazduh-voda koriste okolni vazduh kao izvor energije. Naši sistemi mogu da efikasno koriste energiju spoljašnjeg vazduha čak do temperature od -25°C. Ovi sistemi se koriste samo u situaciji kada ostala je ostala dva nemoguće primeniti, jer imaju najmanju efikasnost. Sistemi zemlja-voda koriste energiju iz energetskog potencijala zemlje putem sondi visoko energetskog potencijala. Sistemi voda-voda koriste termalnu energiju podzemnih voda. Ovo su najefikasniji sistemi za grejanje i hlađenje objekata pogotovu na terenima bogatim podzemnim vodama kao što su u našim krajevima.

Poslednji tekstovi