Energija vazduha

Za razliku od korišćenja energije zemlje i podzemne vode vazduh je sklon velikim godišnjim oscilacijama. Vazduh kao energent se koristi na jako velikim objektima (gde nema dovoljne količine podzemne vode niti dovoljno velike površine za zemljane sonde ili kolektore) ili na objektima koji nemaju nikakvu okolnu površinu. Projektovanje sistema koji kao energent koristi vazduh je nešto komplikovaniji zbog oscilacija kapaciteta toplotne pumpe.

Problem

Toplotne pumpe koje kao energent koriste vazduh:

  1. smanjuju kapacitet padom spoljne temperature u režimu grejanja i
  2. smanjuju kapacitet povećanjem spoljne temperature u režimu hlađenja.

Kapacitet pumpe u mnogome zavisi i od vlage spoljnog vazduha (u režimu grejanja).

Rešenje

Uzećemo za primer objekat kome je potrebno 12,2kW energije na -15°C spoljnje temperature.
Proračunom dobijamo:

  1. Na 0°C objekat ima potrebu za 7kW a pumpa daje 16,9kW
  2. Na -5°C objekat ima potrebu za 9kW a pumpa daje 15,0kW
  3. Na -15°C objekat ima potrebu za 12,2kW a pumpa daje 12,1kW

Grafički to izgleda ovako:

Ova toplotna pumpa dakle odgovara potrebama objekta za grejanjem do temperature -15°C.

Postavlja se logično pitanje – da li vršiti projektovanje za temperature niže od -15°C?

Odgovor je ne. Dovoljno je staviti električne grejače za predgrevanje spoljašnjeg vazduha da bi omogućili pumpi da zadovoljava temperature i do -25°C. Stavljanje električnih grejača smanjuje efikasnost toplotne pumpe, ali gledajući grafik potrebne energije za Niš (slika ispod) vidimo da Niš ima prosečno samo oko 6 sati godišnje temperatura ispod -15°C.

 

Efikasnost

Toplotna pumpa koja kao energent koristi vazduh je manje efikasna od toplotnih pumpi koje koriste energiju zemlje i energiju vode. Ipak, ona je i dalje efikasnija od svih ostalih sistema klimatizacije.

 

Parametri COP koji su dobijeni u laboratorijskim uslovima prilikom izdavanja sertifikata renomiranih evropskih sertifikacionih kuća

Legenda: na x osi je data spoljašnja temperatura, na y osi je data COP a linije u grafiku predstavljaju temperature vode u instalaciji u objektu (klik na sliku za uvećanje).

 

Radni režimi – maksimalne temperature vode u instalaciji u odnosu na spoljašnju temperaturu

Legenda: na x je data spoljašnja temperatura, na y osi je data maksimalna temperatura vode u instalaciji bez uključivanja „defrost-a“. Crvenom bojom je prikazan klasičan sistem vazduh-voda, narandžastom HIDROS toplotne pumpe bez E.V.I. tehnologije i žutom HIDROS toplotne pumpe sa E.V.I. tehnologijom (klik na sliku za uvećanje).

 

Poređenje COP HIDROS toplotnih pumpi u odnosu na konkurenciju

Legenda: na x osi je data spoljašnja temperatura, na y osi je dat COP, zelenom linijom su obeležene prosečne karakteristike HIDROS-ovih modela toplotnih pumpi, dok ostale linije predstavljaju COP konkurencije (klik na sliku za uvećanje).

Više o ovoj liniji toplotnih pumpi možete pročitati ovde.

 

Poslednji tekstovi