Energija zemlje

Tipovi kolektora

 

Sistemi zemlja-voda koriste energiju iz energetskog potencijala zemlje putem sondi visoko energetskog potencijala.

Prema izgledu prostora gde će se vršiti postavljanje kolektora bira se jedan od načina postavljanja sondi:

  1.  vodoravno kolektorsko polje sa serijski povezanim cevima
  2. vodoravno kolektorsko polje sa paralelno povezanim cevima
  3. kanalski kolektor (u jarku)
  4. spiralni kolektor („Slinky“ izvođenje)
  5. spiralni kolektor („Svec“  izvođenje)
  6. vertikalne sonde
  7. „korpa“ kolektori

Sastav tla

Prema sastavu tla i prema procenjenoj godišnjoj količini rada toplotne pumpe dimenzioniše se površina i dubina (1,5-2m) kolektora tj dubina sondi.

Napomena: Tabela je data na osnovu proračunatog (prema sastavu tla) specifičnog odavanja toplote tla 30W/kvm za 1800 sati rada pumpe godišnje. Tabela varira od objekta do objekta.

Više o ovoj liniji toplotnih pumpi možete pročitati ovde.

 

 

Poslednji tekstovi