WHA

Hidros-pompe-di-calore-geotermiche-WHAVisoko efikasna zemlja(voda)/voda toplotna pumpa

WHA serija visokoefikasnih toplotnih pumpi kao izvor energije koristi sonde ili podzemnu vodu. Serija je specijalno dizajnirana za rad sa podnim grejanjem ili aplikacijama gde je potrebno obezbediti maksimalne rezultate tokom grejanja. U režimu grejanja postižu temperature do 60°C. WHA serija toplotnih pumpi dolazi u više različitih verzija. Najjednostavnija je dvocevna toplotna pumpa koja omogućava samo grejanje. Dodavanjem eksternog trokrakog ventila omogućava se i proizvodnja tople vode. Sledeća verzija omogućava i grejanje i hlađenje. Četvorocevne verzije pored grejanja i/ili hlađenja omogućavaju i potpuno odvojenu proizvodnju tople sanitarne vode bez obzira u kom režimu se toplotna pumpa nalazi. Postoji i Free cooling (FC) verzija koja pored svega nabrojanog omogućava i niskoenergetsko hlađenje jednostavnim korišćenjem energije koje se dobija direktnim korišćenjem podzemne vode ili sondi (bez startovanja kompresora).

WHA serija ima izuzetno visok koeficijent efikasnosti koji prelazi u nekim slučajevima 6. Na osnovu senzora spoljne temperature, proračuna opterećenja instalacije te „učenja“ ponašanja objekta, toplotna pumpa potpuno automatski podešava svoj rad da bi bila najefikasnija.

Napomena: U katalozima su dati koeficijenti efikasnosti za temperaturu podzemne vode 10°C (veća temperatura podzemne vode daje i znatno veće koeficijente efikasnosti) te režim -3/0°C prilikom korišćenja sondi.

Brošuru možete pogledati ovde.

Poslednji tekstovi