WSA

Hidros-refrigeratori-acqua-WSAČiler voda/voda

WSA vodeni čiler i toplotna pumpa je namenjena malim stambenim i komercijalnim objektima.

Ovi modeli imaju mogućnost generisanja vode u instalaciji do temperature 7°C u režimu hlađenja, tj 50°C u režimu grejanja i pre svega su namenjeni radu sa fan coil-ovima.

WSA vodeni čileri imaju visoku efikasnost i vrlo su tihi u toku rada. U zavisnosti  izbora modela postoji veći broj nadogradnji da bi se model što više približio zahtevima kupca.

Napomena: U katalozima su dati koeficijenti efikasnosti za temperaturu podzemne vode 10°C (veća temperatura podzemne vode daje i znatno veće koeficijente efikasnosti).

Brošuru možete pogledati ovde.

Poslednji tekstovi